ỦNg Hộ

Làm thế nào để liên hệ với 1xBet?

Bạn có thể liên hệ với các sòng bạc ở một vài cách khác nhau. Có một Live Chat đó là luôn luôn có sẵn. Sau đó, bạn có thể liên hệ với họ qua điện thoại hoặc phương tiện truyền thông xã hội: · ** hỗ trợ khách hàng 24 giờ ** · +44 127 325-69-87.

· Tín hiệu · -95764426 ~ 1xbet Hỗ trợ

· ** ** WhatsApp · +35795764426

· ** ** Twitter · 1xbet_Support

· ** Imo ** · Hỗ trợ One-x-cược

Hoặc qua email:

truy vấn chung: info-en@1xbet.com bộ phận an ninh: security-en@1xbet.com Quan hệ công chúng và quảng cáo: marketing@1xbet.com truy vấn Partnership (trực tuyến): b2b@1xbet.com truy vấn đối tác (cửa hàng cá cược): retail@1xbet.com Tài chính: accounting@1xbet.com

Chơi ngay (100 đô la Tiền thưởng)