Aff Power Casino Trực Tuyếns hay nhất

Một trong những chương trình liên kết được hầu hết các quản trị viên web ngưỡng mộ là chương trình liên kết Aff Power. Nó lưu trữ thương hiệu sòng bạc với các trò chơi sáng tạo, thiết kế hấp dẫn và giao diện người dùng thân thiện. Số lượng người chơi gửi tiền mà một đơn vị liên kết đề cập đến chương trình tương đương với số tiền hoa hồng mà đơn vị liên kết sẽ kiếm được. Thật dễ dàng để tham gia.

Khi tài khoản của đơn vị liên kết được kích hoạt, anh ta sẽ tự động được đăng ký vào kế hoạch chia sẻ doanh thu mà không có chuyển khoản âm. Anh ấy nhận được thỏa thuận độc quyền trong ba tháng với tỷ lệ chia sẻ doanh thu 40%. Sau đó, anh ta tiếp tục kiếm được 25% chia sẻ doanh thu ở giao dịch tiêu chuẩn, điều này làm tăng lên tới 45% chia sẻ doanh thu.