Bob Casino Affiliates Sòng Bạc Trực Tuyếns hay nhất

Các chi nhánh sẽ thấy thú vị khi tham gia chương trình Chi nhánh của sòng bạc Bob vì chương trình này cung cấp tiền thưởng tuyệt vời mà người chơi sẽ thấy không thể cưỡng lại được. Sau khi tham gia, các đối tác sẽ tự động có quyền truy cập vào tất cả các tài liệu quảng cáo như liên kết và biểu ngữ cho chiến dịch giới thiệu của họ. Họ có thể đặt các công cụ này trên trang web của họ và các trang mạng xã hội để giới thiệu người chơi.

Các chi nhánh sẽ kiếm được hoa hồng từ những người chơi được giới thiệu, bắt đầu với mức chia sẻ doanh thu 25%. Khi cơ sở người chơi được giới thiệu của họ tăng lên, hoa hồng của đơn vị liên kết cũng tăng lên đến 40% trong suốt cuộc đời. Tất cả các chi nhánh được ưu đãi với việc "không có số dư âm". Họ cũng có cơ hội lấy đi 5% chia sẻ doanh thu khác từ các chi nhánh phụ.