PlayGrand Affiliates Casino Trực Tuyếns hay nhất

PlayGrand Các chi nhánh cung cấp cho người dùng trang web nhiều sản phẩm sòng bạc trong chương trình liên kết của họ. Họ cũng có nhiều tài liệu tiếp thị và sáng tạo để chuyển đổi. Ngoài ra, đội ngũ của họ có nhiều kinh nghiệm để hướng dẫn bạn trong suốt quá trình, Ngoài ra, có nhiều cơ hội để tăng doanh thu cho trang web của bạn với cơ cấu hoa hồng được đưa ra.

Tất cả các chi nhánh mới đăng ký nhận được tối thiểu 25% Chia sẻ Doanh thu. Tuy nhiên, nó có thể tăng cao tới 40% nếu tạo ra phần lợi nhuận chính xác. Chương trình này rất tốt để tạo thêm thu nhập khi số lượng khách hàng tăng lên trên các trang web của bạn. Kiểm tra các Chi nhánh PlayGrand và xem những gì họ cung cấp ngay bây giờ.