Ultra Partners Sòng Bạc Trực Tuyếns hay nhất

Ultra Partners được cho là một trong những các chương trình liên kết tốt nhất tồn tại cho đến ngày nay. Nó liên kết mọi người với sòng bạc trực tuyến tốt nhất, cung cấp các giao dịch tốt nhất cho cả người chơi mới đến và các chi nhánh. Người chơi có thể chơi trên nền tảng được phát triển tốt nhất trò chơi sòng bạc trong khi các chi nhánh kiếm được từ các giới thiệu mà họ thực hiện.

Điều tốt nhất về Ultra Partners là họ không giới hạn thu nhập từ đơn vị liên kết. Các chi nhánh tiếp tục kiếm tiền miễn là họ có thể thu hút người chơi mới. Thanh toán phát sinh từ ba hành động: Chi phí cho mỗi hành động (CPA, cố định cho khoản tiền gửi lần đầu tiên), hoa hồng cho đơn vị liên kết phụ (từ doanh thu của các lượt giới thiệu) và Chia sẻ Doanh thu (kiếm được từ các khoản tiền gửi do các lượt giới thiệu).