ỦNg Hộ

Có một vài cách bạn có thể liên hệ với các sòng bạc. Một trong những phổ biến nhất là thông qua Live Chat trong đó có sẵn 24/7. Một cách khác để liên lạc với casino là bằng cách sử dụng đường dây điện thoại của họ.

Đây là số bạn có thể tiếp cận họ nếu bạn là một cư dân của Vương quốc Anh: 0800-755-5348 và cho các cầu thủ quốc tế: 00356-277-80065. Nếu bạn muốn gửi đơn khiếu nại chính thức bạn có thể làm điều đó trên email sau: complaints@genesiscasino.com và cho các truy vấn khác support@genesiscasino.com.

Chơi ngay ($1,000 Tiền thưởng)