Costa Rica

Costa Rica cung cấp giấy phép sòng bạc trực tuyến cho nhiều nhà điều hành cờ bạc và sòng bạc trực tuyến nhưng không duy trì bất kỳ khuôn khổ quy định chính thức nào. Có thể nhanh chóng thiết lập các sòng bạc trực tuyến trong khu vực miễn là chúng phục vụ người chơi từ bên ngoài Costa Rica vì cờ bạc trực tuyến là bất hợp pháp trong nước.

Việc thiết lập một hoạt động cờ bạc tương đối dễ dàng do cách tiếp cận thân thiện với doanh nghiệp của chính phủ cũng như không thu thuế đối với các khoản thu từ bên ngoài. Các yêu cầu là lỏng lẻo và tương đối ít so với các khu vực khác. Điều này làm cho nó trở thành một lựa chọn hấp dẫn cho các doanh nghiệp cờ bạc và các cơ hội đầu tư khác. Thông tin thêm về nó có thể được tìm thấy bên dưới.