ỦNg Hộ

Bạn có thể liên hệ với các sòng bạc ở vài cách trong trường hợp bạn có một số vấn đề liên quan đến tài khoản của bạn hoặc chơi trò chơi của bạn.

Cách thuận tiện nhất để liên lạc với đại lý của khách hàng là thông qua Live Chat. Live Chat là 24/7 vì vậy không có vấn đề khi bạn cần đến chúng, bạn biết rằng họ có sẵn cho bạn.

Nếu bạn cần phải nói chuyện với ai đó về một vấn đề mà bạn có thể liên hệ qua điện thoại. Đây là những số điện thoại bạn có thể đạt Unibet Casino

số điện thoại ### chung

  • +45 3525 80 11
  • +44 2079 49 00 88

Toll số điện thoại miễn phí

  • 0800 330 48 54
  • 900 80 20 43

hỗ trợ ### Fax

  • +356 2133 35 77

số fax điện thoại miễn phí ### quốc tế

  • 0800 330 48 54
  • 900 80 20 45

Email

Chơi ngay ($150 Tiền thưởng)